• spiks@spiks.org.rs
  • +381 11 2288436
Могућност доплате за пелене и пелене- гаћице

Датум

Подели објаву
са пријатељима​

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

7 Obrazac VS doplata rfzoПрема Правилнику о медицинско техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања а који се примењује од 26.11.2023. године, омогућено је право на доплату за помагала, пелене и пелене гаћице.

Новим Правилником је повећан број пелена и инконтиненцијских уложака на 90 комада месечно. За инконитенцијске улошке није предвиђена могућност доплате. Месечна количина пелена- гаћица(ново помагало предвиђено Правилником) је 60 комада месечно. Уколико се користе у комбинацији са пеленама, укупна одобрена количина оба помагала не може бити већа од количине прописане за пелене- гаћице (60 комада).

Компанија СИМБЕКС из Новог Сада је проследила обавештење за осигуранике, кориснике пелена и пелена- гаћица, уз мишљење Републичког фонда за здравствено осигурање:

„Велики број апотека нема информацију о могућности доплате осигураника за пелене и пелене гаћице или немају техничко решење реализације доплате (одговарајући програмски софтвер), па смо од Републичког фонда за здравствено осгурање, добили одговр и појашњење:

Апотеке су обавези да осигураницима изађу у сусрет, односно да омогуће доплату за помагало већег квалитета. Осигураници треба да на Обрасцу ВС попуне Изјаву за обезбеђивање помагала већег стандарда.

На овај начин сви пацијенти који желе да добију пелене Delta Form L2 на рецепт, могу остварити то право уз доплату, али и пелене- гаћице Abri Form и Abena Pantskada, што су практично све пелене гаћице које им одговарају а не уклупају се у цену које је прописао РФЗО.

Доплата за помагало већег стандарда прописана је у Правилнику, члан 28.

У складу са Правилником и закљученим уговором, апотека је у обавези да обезбеди помагала прописананог стандарда, односно у обавези је да осгураним лицима испоручи пелне и пелене- гаћице према стандардима прописаним Правилником, као и да му омогући да оствари право на помагало већег стандарда уз доплату, у складу са чл. 28.“.

Образац ВС који садржи Изјаву за обезбеђивање помагала већег стандарда попуњава осигураник у 4 примерка, од којих су два за осигурано лице које је у обавези да један примерак достави здравственој установи у којој је запослен изабрани лекар који је прописао рецепт.

Препорука је да проверите са апотеком у којој желите

да преузмете пелене или пелене- гаћице проверите да ли то право можете да реализујете, односно да ли имају одговарајући програм за доплату и наведени образац који треба да попуните.

 

Остале објаве

Skip to content