• spiks@spiks.org.rs
  • +381 11 2288436
Thumb

СПИКС је основан 15.10.1991. године

О НАМА

Савез Параплегичара И Квадриплегичара Србије – СПИКС

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије – СПИКС je републички савез који окупља 30 чланица- удружења особа са оштећењем кичмене мождине са подручја Србије и има око 1 200 евидентираних чланова.
Савез и чланице окупљају особе са трајним оштећењем кичмене мождине, које за последицу има одузетост или слабост удова (Paraplegia et tetraplegia) - Г82, према међународној класификацији болести (МКБ10).
Основан је 15.10.1991. године са циљем предузимања заједничких акција и иницијатива од заједничког интереса за чланице и чланство СПИКС. Мисија СПИКС је стварање једнаких могућности за особе са инвалидитетом и пуно укључивање особа са инвалидитетом и њихових удружења у живот заједнице.

КОНТАКТИРАЈ СА НАМА
СПИКС

Циљеви

заступање и заштита

интереса чланства и чланица - удружења особа са повређеном кичменом мождином

јачање сарадње

између чланица СПИКС, пружање подршке њиховом развоју и подстицање оснивања нових удружења особа са повређеном кичменом мождином

заштита и промовисање

основних грађанских и људских права особа са инвалидитетом

стварање услова

за изједначавање могућности које се пружају особама са инвалидитетом у складу са УН Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом

подстицање

евидентирања особа са оштећењем кичмене мождине ради стварања јединствене базе података

развијање сарадње

са домаћим и међународним организацијама особа са инвалидитетом

Највећи део активности СПИКС финансира Министарство за рад, запошљавање и борачка питања. Активно радимо у Националној организације особа са инвалидитетом Србије (НООИС) од њеног оснивања са 3 представника у чланству Управног одбора, а Михаило Пајевић је један од потпредседника УО НООИС. Од маја 2015. године Савез је члан европске асоцијације особа са повређеном кичменом мождином – European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF). Међу првим смо националним савезима особа са повређеном кичменом мождином који обележавају 5. септембар – Међународни дан особа са повређеном кичменом мождином, који је установљен 2016. године.

САВЕЗ ПАРАПЛЕГИЧАРА И КВАДРИПЛЕГИЧАРА СРБИЈЕ
Савез параплегичара и тетраплегичара Србије (Савез) је мрежна организација која окупља 28 удружења особа са оштећеном кичменом мождином са подручја Србије.
Основан је 1991. године са циљем заступања интереса особа са повређеном кичменом мождином, подстицања оснивања нових удружења, размене информација и искуства, организовања спортских такмичења, рекративних, едукативних и других окупљања.
Мисија Савеза је стварање једнаких могућности за особе са инвалидитетом и активно укључивање особа са инвалидитетом и њихових организација у живот заједнице.
Визија Савеза јесте друштво једнаких могућности засновано на поштовању људских права у које су особе са инвалидитетом и њихове организације активно укључене.
У оквиру општих програмских активности које се предузимају за остварење наведених циљева, Савез покреће следеће активности:

  • координисање активности удружења и Савеза;
  • мониторинг – праћење постојећих прописа, праћење њихове примене,
  • јавно заступање – рад на изменама и допунама, предлагање нових нормативних решења у име Савеза, и у партнерству са другим националним организацијама особа са инвалидитетом;
  • информисање удружења и чланства о основним грађанским и људским правима особа са инвалидитетом, промовисање, заступање и заштита истих; стварање приступачног окружења и спречавање дискриминације по основу инвалидитета;
  • развијање сарадње са сличним домаћим и међународним организацијама;
  • подстицање чланица да организују спортске активности у циљу афирмације спорта, очувања психофизичке способности и рехабилитације чланства вођење и ажурирање евиденције особа са повређеном кичменом мождином
Presentation of work within

The Association of paraplegics and quadriplegics of Serbia

30
Godina postojanja
1200
евидентираних чланова
28
удружених организација

Донатори

Skip to content