• spiks@spiks.org.rs
  • +381 11 2288436

Чланови

назив телефон линк
1 Удружење параплегичара Београд 011/2612-279 @ У.П. Београд
2 Удружење параплегије и квадриплегије Ада-Чукарица 011/ 3573-245 @У.П. Ада-Чукарица
3 Удружење параплегичара Чачак 032/33-44-13 @ У.П. Чачак
4 Удружење параплегичара и квадриплегичара „Крагуј“, Крагујевац 034/300-502 @ У.П. Крагуј
5 Удружење параплегичара и квадриплегичара Шумадија, Крагујевац 034/ 300- 500 @ У.П. Шумадија
6 Удружење параплегичара Рашког округа, Краљево 064/183-90-51 @ У.П. Краљево
7 Удружење параплегичара Књажевац 064/9936-582 @ У.П. Књажевац
8 Удружење параплегичара Лебане 016/ 844-179 @ У.П. Лебане
9 Удружење параплегичара Лесковца 016/ 214-043 @ У.П. Лесковац
10 Удружење параплегичара Нишког округа, Ниш 018/ 585-353 @ У.П. Ниш
11 Удружење параплегичара Нови Пазар 020/323-792 @ У.П. Н.Пазар
12 Удружење параплегичара и квадриплегичара Параћин 035/540-584 035/8525-481 @ У.П. Параћин
13 Удружење параплегичара Смедерево 026/617-742 @ У.П. Смедерево
14 Међуопштинско удружење параплегичара Јасеница, Смедеревска Паланка 064/414-01-13 @ У.П. С.Паланка
15 Удружење параплегичара Мачванског округа, Шабац 015/352-873 @ У.П. Шабац
16 Удружење параплегичара Златиборског округа, Ужице 031/ 511- 815 @ У.П. Ужице
17 Удружење особа са параплегијом Врање 063/87-15-332 @ У.П. Врање
18 Удружење параплегичара и квадриплегичара „Голија“, Ивањица 063/ 808-33-92 @У.П. Ивањица
19 Удружење параплегичара и квадриплегичара КИПРУС 063/11 42 282 @ У.П. КИПРУС
20 Удружење параплегичара и квадриплегичара Земун 063/4997-64 @ У.П. Земун
21 Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине 021/444-217 @ СПиК Војводине
22 Удружење параплегичара и квадриплегичара Кањижа 024/ 88-00-48 @ У.П. Кањижа
23 Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског региона 021/6363-150 @ У.П. Н.Сад/a>
24 Удружење параплегичара и квадриплегичара Опово 013/686-192 @ У.П. Опово
25 Удружење параплегичара и квадриплегичара јужног Банат, Панчево 013/ 370-431 @ У.П. Панчево
26 Удружење параплегичара Срема- Рума 022/315- 134 @ У.П. Рума
27 Међуопштинско удружење параплегичара и квадриплегичара Бачке 025/ 422-178 @ У.П. Сомбор
28 Удружење параплегичара Фрушка гора- Срем, Стара Пазова 022/315-134 @ У.П. С.Пазова
29 Удружење параплегичара и квадриплегичара Суботице 024/550-465 @ У.П. Суботица
30 Удружење параплегичара и квадриплегичара „Петар Кочић“, Тител 064/475-52 07 @ У.П. Тител
31 Удружење параплегичара Баната, Зрењанин 023/534-610 @ У.П. Зрењанин
32 Социјално-хуманитарно удружење параплегичара и квадриплегичара „Параквад ВШ“ 065/555- 06 92 @ У.П. Вршац
Skip to content