• spiks@spiks.org.rs
 • +381 11 2288436

Контактирајте са нама
  САВЕЗ ПАРАПЛЕГИЧАРА И КВАДРИПЛЕГИЧАРА СРБИЈЕ - СПИКС

  ПИБ: 101 967 638
  Матични број: 07785526
  Шифра делатности: 9499
  Текући рачун: 205-207581-85 Комерцијална банка а.д

  Особе за контакт:
  Михаило Пајевић, председник +381 64 149 98 37
  Ђурђица Бачић Ђорђић, секретар
  Бојана Бабић, стручни сарадник

  Донатори

  Skip to content