• spiks@spiks.org.rs
  • +381 11 2288436

Надзорни одбор

Према Статуту СПИКС: Надзорни одбор има функцију контроле рада Савеза и његових органа. Надзорни одбор има председника, два члана и два заменика. Најмање један члан Надзорног одбора мора имати стручну спрему економског смера.

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

  • Веселко Плазачић  – Председник
  • Марија Станишић
  • Мирко Ненадић
Skip to content