• spiks@spiks.org.rs
  • +381 11 2288436
Усвојен Акциони план за спровођење Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом

Датум

Подели објаву
са пријатељима​

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања усвојен је Акциони план за спровођење Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. године, за период од 2021. до 2022. године.
Акционим планом предвиђен је низ мера и активности чија реализација доприноси остварењу три посебно истакнута циља Стратегије:
– повећана друштвена инклузија особа са инвалидитетом
– обезбеђење уживањa права особа са инвалидитетом на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и ефикасна заштита од дискриминације, насиља и злостављања
– системско увођење перспективе инвалидитета у доношење, спровођење и праћење јавних политика.
Стратегију за унапређење положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. додине Влада РС је донела 05.03.2020. године са циљем унапређења и побољшања свеукупног друштвеног и економског положај и њиховог равноправног учешћа у друштву.

Остале објаве

Skip to content