• spiks@spiks.org.rs
  • +381 11 2288436
Стицање статуса енергетски заштићеног купца

Датум

Подели објаву
са пријатељима​

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Према Уредби о енергетски угроженом купцу, овај статус могу стећи и особе које имају остварено право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица и тиме остварити право на умањење месечног рачуна за електричну енергију, природни гас или топлотну енергију.

Захтев за утврђивање услова за стицање овог статуса подноси се органу локалне самоуправе надлежном за послове социјалне политике, према месту пребивалишта, на Обрасцу ЗЕУК1 који локалне самоуправе објављују на својим интернет страницама.

раве објављују на својим интернет страницама. Корисник увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, уз захтев прилаже

1. решење о стеченом праву на увећани додатак за помоћ и негу другог лица и

2. уговор о снабдевању, односно последњи рачун за испоручену електричну енергију, природни гас или топлотну енергију.

Уколико енергетски угрожени купац није власник стамбене јединице у којој борави, уз захтев доставља и уговор (о закупу стамбене јединице), одлуку или други документ којим се доказује правни основ по коме борави у стамбеној јединици.

У наставку, линк за преузимање Уредбе

https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-o-energetski-ugrozenom-kupcu-republike-srbije.html

и линк за преузимање Обрасца ЗЕУК1 за Град Београд

https://www.beograd.rs/images/file/772e780af0943f3bb08775b1fe9d3046_9941347308.pdf

Остале објаве

Skip to content