• spiks@spiks.org.rs
  • +381 11 2288436

Извод из Закона о повластицама у унутрашњем путничком саобраћају за инвалидна лица (Сл. Гласник РС, бр. 101/2005)

Члан 3
У унутрашњем путничком саобраћају, слепо лице и лице оболело од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести, плегија, церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе (у даљем тексту: инвалидно лице) има у току једне календарске године право на шест путовања са повластицом у износу од:
1) 75% од редовне цене за путовање железничким, друмским и поморским, односно речним саобраћајем;
2) 50% од редовне цене превоза за путовање ваздушним саобраћајем.
Једним путовањем у унутрашњем путничком саобраћају сматра се одлазак из полазног у одредишно место (вожња у одласку) и повратак из одредишног у полазно место (вожња у повратку).

Члан 4
Пратилац има право на бесплатну вожњу у железничком, друмском и поморском, односно речном саобраћају и на повластицу од 50% од редовне цене вожње у ваздушном саобраћају, у случајевима кад прати инвалидно лице, путује по то лице или се враћа после праћења таквог лица.
Ако је пратилац инвалидног лица друго инвалидно лице, нема право на повластицу као пратилац по одредбама овог закона.

Члан 10
Превозник чије је седиште у Републици Србији подноси захтев за накнаду у висини повластице, са одговарајућом документацијом, министарству надлежном за социјална питања.
Када превоз обавља превозник чије је седиште ван територије Републике Србије, инвалидно лице, односно његов пратилац, остварује право на повластицу подношењем захтева за накнаду у висини повластице, са одговарајућом документацијом, министарству надлежном за социјална питања.

ПОЈАШЊЕЊЕ
Да бисте остварили наведено право, Савез парплегичара и квадриплегичара Србије вам треба издати КЊИЖИЦУ ЗА ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ а за то је потребно да у канцеларију Савеза доставите следеће:

  1. Фотокопију решења о утврђеној 1. категорији инвалидности ИЛИ фотокопију решења о утврђеној потреби за помоћи и негом другог лица (дакле, једно од наведених решења)
  2. Фотокопију личне карте
  3. 2 фотографије димензија 4,5*3,5 цм

Књижица ће бити издата на лицу места, а уз књижицу ће бити издатo и 6 објавa за пратиоца. У току календарске године, пратилац има право на 12 објава (6 повратних вожњи) које пратилац користи само у случају када се ПРАТИЛАЦ САМ враћа или долази по особу са инвалидитетом у друго место. Особа са инвалидитетом, уколико путује сама или са пратиоцем, повлашћену вожњу реализује на основу књижице тако што приликом куповине карте даје књижицу на увид, па у том случају, пратиоцу нису ни потребне објаве.

Сваки превозник је дужан да пружи услугу путничког превоза у унутрашњем саобраћају особи са инвалидитетом и пратиоцу под овим условима, уколико се карта на време резервише и док се не искористи свих 6 повлашћених вожњи у току године. Уколико превозник неосновано ускрати вожњу особи са инвалидитетом или пратиоцу, под условима прописаним законом, односно, ускрати вожњу на основу инвалидности, треба пријавити надлежној инспекцији, а може се поднети и тужба због дискриминације.
Превозник чије је седиште у Србији, сам подноси надлежном министарству захтев за накнаду средстава у висини остварене повластице, а ако превозник нема седиште у Србији, захтев за накнаду средстава подноси особа са инвалидитетом, уз одговарајућу докуме.

Skip to content