Мапа сајта Штампај
facebook youtube instagram email call lokacije
logo

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије - СПИКС

Union of Persons with Paraplegija and Quadriplegija of Serbia

logo ПРОГРАМИ


ЈЕДНАКИ У САОБРАЋАЈУ

БЕСПЛАТНА УГРАДЊА И АТЕСТИРАЊЕ РУЧНИХ КОМАНДИ

СПИКС кроз пројекат „ЈЕДНАКИ У САОБРАЋАЈУ“ крајем 2018. и у 2019. години обезбеђује бесплатну уградњу уређаја помоћних ручних команди и њихово атестирање за 30 својих чланова.

Поступак уградње и атестирања уређаја корисници завршавају за један дан и на једном месту што додатно мотивише наше чланове да се евидентирају на листу чекања.
Пројекат је у целости подржало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Овај пројекат је одговор на сложен поступак који временски дуго траје, и где возач са инвалидитетом мора на неколико различитих места да прикупља документацију.
Један од циљева пројекта јесте поједностављење поступка добијања атеста и завршавање поступка адаптације возила у што краћем року и на једном месту.
Претходно је, током 2016. и 2017. године, кроз овакав пројекат обезбеђено 20 оваквих уређаја за наше чланове возаче.
Особе са инвалидитетом, уз одговарајућу адаптацију возила којим управљају- уградњом уређаја помоћних ручних команди, могу равноправно и безбедно учествовати у саобраћају као возачи
Возило којим ће управљати особа са инвалидитетом се адаптира по тачно утврђеној процедури (Закон о безбедности саобраћаја и подзаконски акти) која је сложена и донедавно је била и врло скупа.

Реализацију уградње фабрички произведених и стандардизованих уређаја ручних команди произведених у Немачкој, врши Сервис ПАНЕ АГ из Београда који је и сам донирао један уређај помоћне ручне команде за још једног корисника.
Активности на овом пројекту доприносе имплементацији начела пуног и ефикасног учешћа и укључивања особа са инвалидитетом у друштво, олакшавају личну покретљивост особа са инвалидитетом са највећим степеном самосталности, јер се држава, ратификацијом УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом обавезала да ће предузети ефикасне мере које олакшавају особама са инвалидитетом личну покретљивост на начин и у време које они одаберу, као и да ће држава да предузме мере које ће олакшати приступ квалитетним помагалима за кретање, уређајима, технологијама, уз прихватљиве трошкове (чл. 20 УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом).

Наш крајњи циљ јесте системско решавање адаптације возила за возаче са инвалидитетом, настојање да се адаптирано возило сматра медицинским помагалом а да се трошкови адаптације обезбеђују, у потпуности или делом, из средстава обавезног здравственог осигурања. Аутомобил за особу са инвалидитетом није луксуз већ средство које омогућава слободу кретања која је важан предуслов за пуну социјалну укљученост.

СПОНЗОРИ