Мапа сајта Штампај
facebook youtube instagram email call lokacije
logo

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије - СПИКС

Union of Persons with Paraplegija and Quadriplegija of Serbia

Исплата новчаних средстава преко једнократног пуномоћја


logo

Датум: 24.07.2020.

Место: Београд

Народна банка Србије је 21.07.2020. донела Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних текућих рачуна корисника платних услуга и пружања услуге новчане дознаке. Исплата новца и на основу једнократног пуномоћја (БЕЗ овере код нотара), биће омогућена следећим категоријама корисника:

На овај начин се може исплатити највише 100.000 динара месечно у шта се не урачунава исплата пензије као ни пренос по основу других јавних средстава (за случај незапослености, дечији додатак и сл.).
Ради се о привременом начину исплате који је условљен епидемиолошком ситуацијом у земљи, о изузетку од редовне процедуре у раду бана других пружаоца платних услуга.
Једнократно пуномоћје можете затражити од банке у којој се води рачун а Инструкцију можете преузети у наставку.

СПОНЗОРИ