Мапа сајта Штампај
facebook youtube instagram email call lokacije
logo

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије - СПИКС

Union of Persons with Paraplegija and Quadriplegija of Serbia

Усвојен Акциони план за спровођење Стратегије за унапређење положаја особа са инвалдиитетом


logo

Датум: 09.04.2021.

Место: Београд

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања усвојен је Акциони план за спровођење Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. године, за период од 2021. до 2022. године.
Акционим планом предвиђен је низ мера и активности чија реализација доприноси остварењу три посебно истакнута циља Стратегије:
- повећана друштвена инклузија особа са инвалидитетом
- обезбеђење уживањa права особа са инвалидитетом на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и ефикасна заштита од дискриминације, насиља и злостављања
- системско увођење перспективе инвалидитета у доношење, спровођење и праћење јавних политика.
Стратегију за унапређење положаја особа са инвалдиитетом у РС за период од 2020. до 2024. додине Влада РС је донела 05.03.2020. године са циљем унапређења и побољшања свеукупног друштвеног и економског положај и њиховог равноправног учешћа у друштву.

СПОНЗОРИ