Organizacije članice | UPIK Golija Ivanjica
slika

УДРУЖЕЊЕ ПАРАПЛЕГИЧАРА И КВАДРИПЛЕГИЧАРА ''ГОЛИЈА'' ИВАЊИЦА

32250 Ивањица Лучка Река 13
Текући рачун: 355-3200183046-91 Војвођанска банка
Пиб: 107636601
Телефон: +381 63/8083392 +381 65/6608990
e-mail: upikgolija@gmail.com


Удружење параплегичара и квадриплегичара „Голија“ Ивањица је хуманитарно инвалидска организација социјалног карактера која окупља особе са повредом кичменог стуба параплегија ,квадриплаегија ,парапареза ,квадрипареза због чега се због отежаног кретанја користе искључиво инвалидска колица. у циљу успешног лечења, рехабилитације социјалног збрињавања, набавке ортопедских помагала, одржавања спортских и културно-уметничких манифестaција, образовања и запошљавања. Наше удружење је основано 10.06.2012. године као инвалидска хуманитарна организацијаса социо-хуманитарним циљем у складу са Законом о друштвеним организацијама и удружењима грађана. Удружење има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Устава, Закона и Статута. Удружење тренутно има 13редовних чланова . Удружење параплегичара има мисију да олакша живот и интеграцију особа са инвалидитетом на подручју општина Ивањица,као и шире. До сада смо успели да направимо значајан помак у остваривању нашег циља.ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊA
Маринко Маринковић