Organizacije članice | Udruženje paraplegičara Leskovca

Adresa:

16000 Leskovac, ul.Moše Pijade br.23

Tel/faks:

++ 381 16 214-043

E-mail:

uple@ptt.yu

WEB:

 

Registarski broj:

212-35/97

Matični broj:

17181033

Šifra delatnosti:

91330

Tekući račun:

160-64604-70

P I B:

100331966

 

Udruženje paraplegičara Leskovca (UPL) osnovano je 14.09.1997. godine u Leskovcu, kao samostalna humanitarna organizacija koja okuplja osobe sa povređenim kičmenim stubom (paraplegija i kvadriplegija), zbog čega za kretanje koriste isključivo invalidska kolica.
Misija Udruženja je poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom (OSI), kroz edukovanje, zapošljavanje i aktivno uključivanje u sve segmente društvenog života.
Udruženje ima 42 člana, Skupštinu (svi članovi), Izvršni odbor (5 članova) i Nadzorni odbor (3 člana), predsednika i sekretara, koji rade i odlučuju u skladu sa Statutom Udruženja i zakonom. Udruženje je registrovano kod SUP-a Leskovac i ima status udruženja građana.
Udruženje svoj rad bazira na sprovođenju projekata.
Do sada smo uspešno realizovali 12 projekata:-Kompjuter sa laserskim štampačem (Britanska Ambasada i "Know How Fund"),-Fotokopirnica, Psihosocijalna podrška telesnim invalidima Leskovca, Spremno u novi vek, Internet klub i Štamparija (Handicap International), Obuka paraplegičara za rad na računaru i Život bez barijera (Oxfam), Brže do pacijenata (Novib),-Samozapošljavanje invalida (Tržište rada),-Štamparija II-Ofset i Druženje u internet klubu, koji je prihvatilo Ministarstvo za socijalna pitanja Republike Srbije.

 

 

Od lokalne vlasti dobili smo na korišćenje prostoriju u strogom centru grada, čime su se stvorili uslovi da se u njoj, pored okupljanja i druženja članova Udruženja, omogući i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Lokalna samouprava finansira materijalne troškove i zaradu 2 zaposlena radnika, dok se programske aktivnosti finansiraju sredstvima igara na sreću.

 


U okviru Udruženja funkcionišu Sportski klub i Klub košarkaša u kolicima "PLEGIJALES" koji okupljju invalide sportiste, a koji, uprkos činjenici da su korisnici invalidskih kolica, mogu i žele da se bave sportom (košarka, atletika, šah, streljaštvo, pikado, stoni tenis, reli...). Na ovom planu smo do sada postigli značajne uspehe.

 


U cilju stvaranja uslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u decembru 2005.godine osnovali smo "Društvo za zapošljavanje i osposobljavanje osoba sa invaliditetom PRINT-UP doo", u okviru koga pružamo usluge fotokopiranja i štamparske usluge.
Cilj našeg Udruženja je da postane prepoznatljivo kao pouzdan partner, ne samo među donatorima, već i među svim značajnim činiocima društvene zajednice i da dokaže da među osobama sa invaliditetom ima puno sposobnih i odgovornih ljudi na koje treba računati.
Nešto što s ponosom želimo da istaknemo je da sve naše ideje brzo postaju realnost i da do sada nismo imali neuspeha!