Organizacije članice | Udruženje paraplegičara Raškog okruga iz Kraljeva

Adresa:

36000 Kraljevo, ul. IV Kraljevačkog bataljona br.5

Tel/faks:

++ 381 36 311-883

E-mail:

parro@tron-inter.net

WEB:

http://www.hendicepkv.org.yu/

Registarski broj:

212-11-98 od 21.05.1998.

Matični broj:

17213148

Šifra delatnosti:

140421

Tekući račun:

260-86780006852-68

P I B:

102029075

 

Udruženje paraplegičara Raškog okruga iz Kraljeva osnovano je 1998. godine; ima 48 članova - osoba sa paraplegijom i kvadriplegijom, korisnika invalidskih kolica i preko 200 pomažućih i počasnih članova.
Članovi udruženja - osobe sa paraplegijom i kvadriplegijom su sa područja Kraljeva, Raške, Vrnjačke Banje, Leposavića, Zvečana, izbegli iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine.

 Prepoznatljivi smo po Hendikep Centru, jedinstvenoj ustanovi namenjenoj za druženje i dnevni boravak osoba sa invaliditetom, kao i za pružanje različitih vrsta medicinskih usluga svim osobama sa invaliditetom, potpuno besplatno.
U okviru Centra postoji računarski centar u kome se održavaju škole računara, prekvalifikacije... Hendikep Centar ima svoje novine - Bilten Hendikep Centra.

 

Izgradnja Centra je kapitalni projekat našeg udruženja, kao nosioca projekta, a doprinos u stvaranju uslova za početak rada, pružili su : Skupština opštine Kraljevo, preduzeće iz Kraljeva: "Centar projekt", Elektrodistribucija, "Afix", "Amiga", "Valve Profil", "Magnohrom" Kraljevo, "Tehnooprema", GP "Nikolić", "Kodeks" Kraljevo, a od međunarodnih organizacija, najveći doprinos su pružili ACDI-VOCA, ambasada Kraljevine Norveške, Vlada Velike Britanije, humanitarna organizacija Kosovka devojka iz Kopenhagena...

 

 

Prepoznatljivi smo i po organizovanju likovne kolonije, prve i za sada, jedine urbane slikarske manifestacije, koja okuplja umetnike sa područja Kraljeva, Raške i Leposavića.
Naše udruženje je 3 godine uzastopno (2003-2005), sa velikim uspehom, bilo domaćin Republičkih sportskih igara Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije.

 

 

Rad udruženja finansira se sredstvima od igara na sreću (raspodela preko Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu pulitiku i Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije) kao i od sredstava iz budžeta lokalne zajednice.