Organizacije članice | Udruženje paraplegičara Banata iz Zrenjanina

Adresa:

23000 Zrenjanin, ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 17/2

Tel/faks:

++ 381 23 534-610

E-mail:

uppbanat@mgnet.co.yu

WEB:

http://www.paraplegics.co.yu

Registarski broj:

052-89

Matični broj:

8168644

Šifra delatnosti:

140421

Tekući račun:

260-126780017782-58

P I B:

101170227

 

UP Banata osnovano je 1985.godine u Melencima - Banja Rusanda. Sedište Udruženja je 1997 preseljeno u Zrenjanin, sa adresom ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 17/2. Udruženje je društveno socijalna humanitarna organizacija sa ciljem da okupi što veći broj lica sa invaliditetom na teritoriji Banata.
Udruženje broji 87 članova sa dijagnozom paraplegija, kvadriplegija, parapareza i kvadripareza, a oko 15 članova ima druge dijagnoze kao što su cerebralna paraliza i osobe sa amputacijom udova. Većina članstva su korisnici invalidskih penzija.

Najznačajniji projekti , programske aktivnosti i rezultati su:
Uklanjanje arhitektonskih barijera, obuka članstva za rad na računaru, osnivanje Internet kluba za članstvo.
Trenutno radimo na projektu "Radom do samostalnosti", koji je zamišljen da se članovi obuče za samostalan rad u stolarskim i grnčarskim radionicama. Drugi projekat pod nazivom "Samo zato što...ne čuješ, ne vidiš, ne hodaš, ne znači da ne možeš da plešeš", se bavi plesom u kolicima odnosno pripremi našeg članstva za takmičenja u ovoj paraolimpijskoj disciplini. Pored ovih projekata imamo i naše redovne sportske aktivnosti.
Najznačajniji plan trenutno je nabavka jednog kombinovanog vozila prilagođenog za prevoz OSI. U planu je i izgradnja sportskog centra sa smeštajem za OSI na motelu "Šumice" u Zrenjaninu.
Već dugi niz godina funkcioniše streljački klub i postiže značajne rezultate na svim takmičenjima u zemlji i inostranstvu i dva naša člana su ispunili norme za paraolimpijadu 2008 god. U Pekingu. Takođe funkcioniše i stonoteniski klub u okviru Udruženja i postiže zavidne rezultate. U atletskim disciplinama angažovan je određen broj članova, a jedan od naših članova će se pojavljivati na atletskim mitinzima u inostranstvu. Naravno tu je i već pomenuti ples u kolicima, gde su naši članovi već postigli značajne rezultate u svetskim razmerama(drugo mesto na svetskom prvenstvu) i kvalifikovali su se za paraolimpijadu 2008 godine
UPP Banata je prepoznatljivo po organizaciji velikog broja okupljanja OSI iz zemlje i inostranstva(takmičenje u kuvanju riblje čorbe Zlatni Kotlić).
Udruženje se redovno finansira iz budžeta RS i to preko Ministarstva za rad i socijalna pitanja, dobijamo i sredstva iz budžeta SO Zrenjanin, a povremeno i donatorstva od ljudi dobre volje.
Poslovni prostor je obezbeđen od strane SO Zrenjanin i postoje prostorije sa sportskim terenima na izletištu motela "Šumice".