Organizacije članice | Opštinsko udruženje paraplegičara Subotica

Adresa:

24000 Subotica, ul.Trg Lazara Nešića br.1/13

Tel/faks:

++ 381 24 550-465

E-mail:

upiksu@eunet.yu

WEB:

 

Registarski broj:

212-8/1990 od 14.03.2002.

Matični broj:

8182248

Šifra delatnosti:

140421

Tekući račun:

355-1024403-73

P I B:

100838494

 

Opštinsko udruženje paraplegičara Subotica osnovano je 1990. godine i tada je okupljalo osobe sa paraplegijom, kvadriplegijom i odobe sa srodnim dijagnozama. Transformacija organizacije je izvršena 23.03.2001 god. osnivanjem "Veća telesnih invalida Severno-bačkog okruga". Tada je izvršena preregistracija u Opštinsko udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Subotice, koje obuhvata članstvo sa dijagnozom kvadriplegija i paraplegija.
Udruženje broji 40 članova.
Od izuzetne projekat odobren od strane "Handicap Internacional"je obezbedio kupovinu kombi vozila za prevoz osoba sa invaliditetom.
Opštinsko veće telesnih invalida, u saradnji sa Skupštinom opštine Subotica i američkom fondacijom, vrši postepeno uklanjanja arhitektonskih barijera u gradu, kao i obeležavanje parking mesta za osobe sa invaliditetom.
Udruženje razvija sportski duh i neguje sportsku tradiciju, naročito u sledećim disciplinama : atletika, šah, pikado, streljaštvo.
Udruženje promoviše toleranciju i jednakost.
Aktivnim učestvovanjem u društvenim zbivanjima, ostvarili smo vidljivost u našem regionu.

Sa optimizmom gledamo u budućnost, nastojimo da svojim zalaganjem doprinesemo unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.

Osim sredstava od igara na sreću, rad udruženja omogućavaju sredstva Skupštine opštine Subotica, prema odobrenim projektima i donacijama humanih ljudi.

Skupština opštine je na Opštinskom veću telesnih invalida Subotice obezbedila prilagođen prostor za rad i druženje.