Organizacije članice | Udruženje paraplegičara "Fruška Gora" Stara Pazova

Adresa:

22300 Stara Pazova, ul.Trg Zorana Đinđića (DPO)

Tel/faks:

++ 381 22 315-134

E-mail:

upikfg@hotmail.com

WEB:

 

Registarski broj:

212-6/04-18.03.2004.

Matični broj:

8809992

Šifra delatnosti:

91330

Tekući račun:

355-1060072-57

P I B:

103317468

 

Udruženje paraplegičara "Fruška Gora" je osnovano 2004. godine i kao međuopštinsko udruženje, svoje aktivnosti sprovodimo na području opština Stara Pazova, Pecinci, Indjija I Sremska Mitrovica.
Misija udruženja je stvaranje uslova za aktivno ucesce OSI u svim segmentima drustvenog zivota.
Aktivnosti:

  • rad na jedinstvenoj bazi podataka OSI na pomenutim opstinama, sport i rekreacija,
  • rehabilitacija, tribine, okrugli stolovi, radionice, promocije, izlozbe, kampanje, saradnja sa
  • drugim organizacijama invalida, ostalim nevladinim organizacijama i relevantnim sluzbama i institucijama.

Projekti i programske aktivnosti:
Realizovali smo projekat za otklanjanje arhitektonskih barijera na svim pešačkim prelazima i ustanovama od  opšteg društvenog značaja. U planu je obezbeđivanje parking prostora za OSI.
Kampanjom "Invalidnost i mediji" koja se završava 03.12.2006 godine imali smo za cilj da rušimo predrasude o OSI i da kroz zajedničke akcije, promovišemo stvaranje jednakih mogućnosti za sve.
Planovi za buducnost:
Udruženje u saradnji sa svim organizacijama osoba sa invaliditetom, nevladinim organizacijama i relevantnim institucijama, će promovisati socijalni pristupa invalidnosti u praksi. Poseban akcenat stavljamo na male seoske sredine gde je život OSI u potpunosti marginalizovan.koje su iz neopravdanih razloga zapostavljene od svih.
Sportske aktivnosti: za sada smo suorganizatori tradicionalnog kosarkaskog turnira ,, IDEMO DALJE " a u planu su nam od sledece godine nove aktivnosti za koje se nadamo da ce postati tradicionalne i prepoznatljive.
Za dve godine postojanja stvorili smo novi imidž i afirmisali OSI kroz njihove potencijale.
Dobili smo u vrlo kratkom vremenskom roku poslovni prostor i obezbedili uklanjanje arhitektonskih barijera. Ovo dovoljno govori o ugledu i potencijalu osoba koje vode ovo udruženje.
Način finansiranja: do sada smo bili finansirani iz buddžeta SO Stara Pazova i od nedavno od ministarstva za rad i zapošljavanje i socijalnu politiku.