Organizacije članice | Udruženje paraplegičara Bačke iz Sombora

Adresa:

25000 Sombor, ul.Sonćanski put br.24

Tel/faks:

++ 381 25 422-178

E-mail:

so.nikolash@neobee.net

WEB:

 

Registarski broj:

343 od 04.06.1985.

Matični broj:

8164533

Šifra delatnosti:

91330

Tekući račun:

355-1002876-52

P I B:

100612110

 

Udruženje paraplegičara BAČKE je osnovano 1985. godine u Somboru i okuplja osobe sa povredama kičmenog stuba (paraplegijom, kvadriplegijom, paraparezom i kvadriparezom).
Ciljevi udruženja su:
- Pomoć članovima pri prevazilaženju novonastale invalidnosti,
- Pomoć u što lakšem i bržem ostvarivanju prava svojih članova
- Uključivanje u redovan društveni život
Udruženje ima razvijene sportske aktivnosti, kao što su: atletika, streljaštvo, pikado,šah,kuglanje, košarka, stoni tenis i ribolov, u čemu postižemo dobre rezultate.
Naši budući planovi su:
Obuka članova za rad na računaru, učenje stranih jezika....
Svake godine organizujemo republičko takmičenje u kuvanju pasulja za paraplegičare.
Poslovni prostor udruženja se nalazi u ulici Sonćanski put br.24, prilagođen je našim potrebama.
Rad udruženja finansira se sredstvima od igara na sreću (raspodela preko Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine) i od sredstava iz budžeta lokalne zajednice.