Organizacije članice | Udruženje paraplegičara Srema iz Rume

Adresa:

22400 Ruma, ul.JNA br.121

Tel/faks:

++ 381 22 472-725

E-mail:

parasremruma@ptt.yu

WEB:

 

Registarski broj:

212-18/85 od 09.07.1985.

Matični broj:

8165025

Šifra delatnosti:

91330

Tekući račun:

355-1019876-74

P I B:

101913481

 

Udruženje je društvena, socijalno humanitarna organizacija, koja na principu dobrovoljnosti okuplja paraplegičare i kvadriplegičare, kao i ostale građane zainteresovane za pružanje pomoći u okupljanju u cilju unapređenja socijalne i zdravstvene zaštite, rehabilitacije, obrazovnog i kulturnog rada, društveno zabavnog života, kao i drugih aktivnosti koje pomažu u bilo kom vidu paraplegičarima i kvadriplegičarima. Udruženje pokriva deo teritorije sremskog okruga tj. opštine Ruma, Sremska Mitrovica, Irig i Šid.
Udruženje paraplegičara i kvadriplegičera Srema osnovano je 9. jula 1985. godine sa sedištem u Rumi.
Udruženja na principu dobrovoljnosti okuplja svoje članstvo i to:

  • redovni članovi udruženja su osobe kod kojih je radi oboljenja kičmenog stuba nastala trajna oduzetost donjih ili sva četiri ekstremiteta, trajni gubitak fizioloških funkcija.
  • pomažući članovi udruženja su građani koji svojim zaslugama doprinose i afirmišu rad udruženja.

Od programskih aktivnosti, najviše pažnje posvećujemo humanitarnim akcijama.
Naši planovi u budućnosti su jačanje autonomije udruženja kao i svih ovih godina.
Naše Udruženje je do sada postizalo zavidne rezultate na sportskim igrama tako da ćemo nastojati i dalje da postižemo još bolje rezultate.
UPIK Srema Ruma je prepoznatiljivo kao organizator tradicionalnog zbora paraplegičara i kvadriplegičara koji se svake godine održava u Titovom lovištu u Moroviću.
Udruženje se finansira isključivo iz budžeta opština, jer su međunarodne organizacije "Hendikep Internacional" i "Oxfam" napustile područje Srbije, a koje su nam pomagale u sanitetskom materijalu, lekovima i ortopedskim pomagalima.
UPIK Srema Ruma, od svog osnivanja, ima poslovni prostor koji je obezbedila Skupština opštine Ruma.
Trenutno radimo na formiranju preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditet.