Organizacije članice | Udruženje paraplegičara Beograd

 

Adresa:

11000 Beograd, Šekspirova bb

Tel/faks:

+ 381 11 266-6433

E-mail:

beof@eunet.yu

WEB:

http://www.upb-beofeniks.org.yu/

Registarski broj:

 

Matični broj:

7450249

Šifra delatnosti:

140421

Tekući račun:

205-15607-21

P I B:

100286587

 

Ovaj tekst i fotografije su preuzeti sa zvaničnog sajta udruženja.
Udruženje paraplegičara Beograda je humanitarna invalidska organizacija socijalnog karaktera koja okuplja članove u cilju uspešnog lečenja, rehabilitacije,socijalnog zbrinjavanja, nabavke ortopedskih pomagala, održavanja sportskih i kulturno - umetničkih manifestacija,

obrazovanja i zapošljavanja.

Udruženje paraplegičara Beograda je osnovano 25.11.1986.godine i predstavlja najveću i jedinu profesionalnu organizaciju paraplegičara u Srbiji i SR Jugoslaviji. Trenutno Udruženje paraplegičara Beograda ima 420 članova. Pored redovnih članova Udruženja paraplegičara Beograda ima i pomažućih članova.
\

 

Organi Udruženja paraplegičara Beograda su Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.
Udruženje paraplegičara Beograda ima svoje Sportsko društvo UPB”Beofeniks” kao posebno pravno lice registrovano kod Ministarstva za sport Republike Srbije. U okviru društva postoje sledeći klubovi: košarkaša u kolicima, šah, tenis, streljaštvo, atletika i automobilizam. Naši sportisti se uspešno takmiče na domaćim i međunarodnim takmičenjima.
Udruženje paraplegičara Beograda je osnivač Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida "BEOFENIKS”, koji radi na principu zaštitne radionice. Preduzeće se bavi  izdavačkom delatnošću i trgovinom. Među članovima Udruženja paraplegičara Beograda ima profesionalnih književnika (članova Udruženja književnika Srbije), novinara. akademskih slikara, muzičara, inžinjera, pravnika, pilota, ekonomista i vrhunskih sportista.
Udruženje paraplegičara Beograda se finansira posredstvom Gradskog sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, od donacija, članarine, dobrovoljnih priloga, humanitarne pomoći i sopstvenim delatnostima (organizovanje koncerata, aukcija i sl.).Udruženje paraplegičara Beograda želi da razvije saradnju sa srodnim udruženjima i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Predsednik Udruženja je Miroslav Radić, letač na helihopterima.
KK UPB BEOFENIKS je registrovan 30.12.1997.godine u sklopu SK UPB BEOFENIKS, međutim, ovaj klub ima 10 godina duže postojanje, jer smo košarku u kolicima počeli igrati u okviru Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Beograd, koje je i osnivač ovog košarkaškog kluba invalida u kolicima. U to vreme nije se igrala liga već se košarka igrala na Malim Olipijskim Igrama paraplegičara i kvadriplegičara i povremenim organizovanjem domaćih i međunarodnih turnira na kojim je ovaj klub imao zapažene rezultate.U novije vreme košarka invalida u kolicima dobila je bolji kvalitet, lepršavost i brzinu, što je ovom klubu, a i većini klubova u Srbiji, zadalo velike probleme. Ti problemi su isključivo finansijski, jer za današnju košarku invalida u kolicima treba imati odgovarajuća sportska kolica, koja koštaju nekoliko hiljada evra, da bi igrači dobili na brzini, pošto je nesporno da imaju dobre ostale kvalitete.