Organizacije članice | Udruženje paraplegičara GZ Novi Sad

Adresa:

21000 Novi Sad, ul.Narodnog fronta br.16

Tel/faks:

++ 381 21 636-3150

E-mail:

parapleg@eunet.yu

WEB:

 

Registarski broj:

8227329243 od 02.04.1985.

Matični broj:

816469

Šifra delatnosti:

140421

Tekući račun:

340-2435-94

P I B:

101645498

 

Udruženje Novog Sada je među prvim osnovanim udruženjima paraplegičara i kvadriplegičara. Kako je sve počelo? Najpre je formirano Udruženje paraplegiačra Vojvodine daleke 1976.godine, a kako se broj članova povećavao, tako su se formirala udruženja na teritoriji Vojvodine. Udruženje paraplegičara GZ Novi Sad postoji od 1985.godine i trenutno pokriva 9 Opština Južnobačkog regiona.
Vremenom se sve više uključivalo osoba sa invaliditetom u udruženje, stoga je rukovodstvo novosadskog udruženjena došlo na ideju o pokretnju časopisa koji će biti namenjen osobama sa invaliditetom, pisati o njihovim problemima, upućivati ih na zakonske propise... " Godine 1994. formirana je Redakcija časopisa "Naš put. Glavni i odgovorni urednik je bio Besedeš Atila, koga nažalost, nema više među nama već 6 godina.
U toku svog dugogodišnjeg rada, Udruženje je za svoje članove omogućilo nabavku ortopedskih pomagala, obezbelo organizovani odmor i oporavak.
U toku 2003. godine, Udruženje je bilo nosilac projekta uklanjanja arhitektonskih brijera i izgradnje rampi u sledećim mestima: Dom zdravlja u Temerinu, Domu zdravlja "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, u Opštini Žabalj. Uklanjanje arhitektonskih barijera i stvaranje pristupačnog okruženja još uvek traje.
Iz Novog Sada je krenula inicijativa o formiranju Pregovaračkog odbora koji je u pregovorima sa Vladom izdejstvovao novo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvoz putničkih vozila sa carinskim olakšicama , kao i pravo na invalidska kolica boljeg kvaliteta.
Negujemo razvijenu sportsku tradiciju i ulažemo u sport i sportiste. Nekoliko naših članova je postiglo međunarodna sportska priznanja, a najuspešniji sportista je stonoteniser, Zlatko Kesler. Košarkaši u kolicima su trenutno najbolji takav klub u Srbiji.