Organizacije članice | Savez paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine

Adresa:

21000 Novi Sad, ul.Bulevar oslobođenja br.6-8

Tel/faks:

++ 381 21 444-217

E-mail:

spkvv@eunet.yu

WEB:

 

Registarski broj:

275 od 30.01.1986.

Matični broj:

8121788

Šifra delatnosti:

91330

Tekući račun:

340-22696-33

P I B:

100454417

 

Savez paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine je osnovan 1976-te godine, pod nazivom Udruženje paraplegičara Vojvodine, a na inicijativu udruženja paraplegičara Novog Sada na čelu sa Vlček Josipom.
Udruženje je registrovano 1976. godine pod registarskim brojem 06-212-72/76.
Tokom 1986-te godine Udruženja paraplegičara Vojvodine prerasta u Savez paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine osnivanjem četiri regionalna udruženja ;
Banata sa sedištem u Zrenjaninu
Bačke sa sedištem u Somboru
Srema sa sedištem u Rumi
Novog Sada sa sedištem u Novom Sadu

Danas Savez čine 8 udruženja sa 341 članom i to:

Udruženje Novog Sada                                           87 članova
Udruženje Banat - Zrenjanin                                   87 članova
Udruženje Južnog Banata - Pančevo                       25 članova
Udruženje Bačka - Sombor                                     51 članom
Udruženje Srema Fruška Gora                                29 članova
Udruženje Srema - Ruma                                        28 članova
Udruženje Subotica                                                 28 članova
Udruženje Kanjiža                                      6 članova

Udruženja se bave okupljanjem (povezivanjem u članstvo) paraplegičara i kvadriplegičara, sportskim aktivnostima članova kao vidom rekreacije i rehabilitacije; socijalnom zaštitom najugroženijih članova, edukacijom mlađih članova za rad na računarima, međusobnim druženjem.
Aktivno učestvujemo u zahtevima da se urbane sredine prilagode za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom, kao i ostvarivanje prava koja proizilaze iz Zakona o zdravstvenom osiguranju .
Rad udruženja finansira se sredstvima od igara na sreću (raspodela preko Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku)