Organizacije članice | Udruženje paraplegičara mačvanskog okruga iz Šapca

Udruženje paraplegičara mačvanskog okruga iz Šapca

 

Adresa:

15000 Šabac, ul. Vojvode Brane br 2

Tel/faks:

++ 381 15 320-224

E-mail:

upsabac@ptt.yu

WEB:

http://www.paraplegicari-sabac.org.yu/

Registarski broj:

212-1-2/02 od 21.06.2002.g.

Matični broj:

17281771

Šifra delatnosti:

140421

Tekući račun:

355-1026311-72

P I B:

100187448

 

Udruženje paraplegičara mačvanskog okruga iz Šapca je humanitarna organizacija koja okuplja osobe sa invaliditetim koji su svoju invalidnost stekli oboljenjem ili povredom kičmenog stuba a kao posledicu svoje invalidnosti za kretanje koriste pomagalo (najčešće kolica). Osnovani smo 05.03.2000. u Šapcu, a registrovani smo kod SUP-a Bogatić 10.08.2000. a promenom sedišta preregistrovani 21.06.2002. kod SUP-a Šabac i imamo status udruženja građana. Udruženje ima 40 članova.
Misija udruženja je da se aktivnijim angažovanjem osoba sa invaliditetom i njihovim uključivanjem u društvene tokove doprinese poboljšanju uslova života osoba sa invaliditetom.

 


Aktivnosti udruženja i projekti koje smo do sada sprovodili imali su značajno pokroviteljstvo SO Šabac. Prvi projekat bilo je zapošljavanje jednog člana udruženja na radno mesto sekretara udruženja i zahvaljujući opštini Šabac njemu je rešen egzistencijalni problem jer je taj član invalidnost stekao za vreme školovanja.
U 2002.godini smo realizovali projekat "Samostalno napred", kampanju za uklanjanje arhitektonskih barijera finansiran od Ministarstva za socijalna pitanja Republike Srbije i  SO Šabac. Kampanja je srovedena na teritoriji Šapca, Bogatića, Vladimiraca, Koceljeve, Loznice u trajanju od 3 meseca. Realizovali smo i:
Projekat "Jednaki smo!" Kampanja protiv predrasuda o invalidnosti i promocija Bontona koji se koristi u komunikaciji sa osobama sa invaliditetom. Projekat je trajao 5 meseci. Donator: BCIF (Balkanski fond za podršku lokalnih inicijativa).
Projekat "Iskorak napred OSI". Ovo je partnerski projekat tri organizacije osoba sa invaliditetom i to Saveza slepih Šabac, Udruženja graženja građana sa hendikepom "Svašta mogu" i udruženja paraplegičara mačvanskog okruga. Projekat je trajao 10 meseci. Donator: IRD/ USAID.
Projekat "Naš glas" u kome smo radili na poboljšanju medijske slike o OSI kroz samostalnu radio produkciju emisija koje stvaraju obučeni članovi udruženja paraplegičara. Projekatr je trajao 6 meseci. Donator: Sharee –See (Handicap International).
"Pristupačan prevoz" kao akciju javnog zagovaranja za nabavku vozila adaptiranog za pristupačan prevoz OSI na teritiriji opštine Šabac. Projekat je doneo i rezultate u vidu odluke o nabavci vozila i privremenom angažovanju adaptiranog vozila Crvenog Krsta čije usluge plaća opština Šabac. Projekat je trajao 4 meseca. Donator: BCIF.
Udruženje paraplegičara organizuje svakog aprila, već 4 godine, turnir u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom koji se nalazi u sportskom kalendaru Saveza paraplegičara i deo je lige stonotenisera u kolicima.
Sportisti, članovi našeg udruženja u imaju dobre rezultate u atletskim disciplinama i to u pojedinačnoj konkurenciji. Nabavkom rekvizita i uz podršku atletskih trenera postižu se sve bolji rezultati. Udruženje paraplegičara radi na edukaciji članova kako u pogledu podizanja svesti po pitanju invalidnosti tako i u oblastima informacionih tehnologija. Aktivno utičemo na politiku koja se odnosi na osobe sa invaliditetom u opštini Šabac jer je naša organizacija prepoznata kao strateški partner opštinskim službama i naše primedbe i sugestije u veđini slučajeva imaju kao rezultat aktivnost koja je od interesa za same osobe sa inavaliditetom. Radimo i na promociji kulturnog stvaralaštva naših članova tako da smo u 2006. sponzorisali dve knjige poezije i organizovali izložbu umetničkih dela iz oblasti skulpture, veza i maketarstva. Trudimo se da što više učinimo na rešavanju problema osoba sa invaliditetom u saradnji sa udruženjem slepih i slabovidih u Šapcu, udruženjem za cerebralnu paralizi i distrofiju Šabac.
Sarađujemo sa Savezom paraplegičara čiji smo član i sa skoro svim udruženjima paraplegičara u Srbiji. Razmenom iskustava i informacija pomažemo bržem širenju slike o osobama sa invaliditetom i aktivno utičemo na poboljšanje njihovog položaja.

 

 

Naš rad podržava SO Šabac učešćem sa 40% u našem budžetu i davanjem sredstva za lični dohodak sekretara koji je osoba sa invaliditetom. Značajnu pomoć radu našeg udruženja su pružili humanitarna organizacija Handicap International, UNHCR-a i dr.