Organizacije članice | Međuopštinsko udruženje paraplegičara "Jasenice" Smederevska Palanka
\"\"

Adresa:

11420 Smederevska Palanka, ul.D.Đukića bb

Tel/faks:

++ 381 26 411-094 / 315-836

E-mail:

jasenica@eunet.yu

WEB:

 

Registarski broj:

152 od 11.07.1995.

Matični broj:

17033751

Šifra delatnosti:

140421

Tekući račun:

205-35150-77

P I B:

102184711

 

Udruženje je osnovano juna 1995.godine u Smederevskoj Palanci. Svoje aktivnosti obavlja na teritoriji opština Smederevska Palanka, Velika Plana, Despotovac, Svilajnac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Požarevac, Topola, Aranđelovac...
Aktivnosti udruženja usmerene su ka okupljanju OSI, obaranju barijera, zapošljavanju, podizanju standarda života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. Prostorna razuđenost i nedostatak sredstava otežavaju organizaciju pripremu sportista ali i pored teškoća godinama ostvarujemo dobre sportske rezultate na RSI i drugim manifestacijama.
Naša redovna aktivnost je poseta i edukacija pasivnih članova u cilju njihove motivisanosti i uključivanja u društvene tokove.

 

\"\"


Organizujemo izlete u manastire (Koporin, Gornjak, Žiča) i posete Bukovičkoj i Vrnjačkoj Banji, Paliću, Srebrnom jezeru i Grzu.
Povodom proslave 10 - godišnjice udruženja organizovali smo šah turnir na kom je učestvovalo 68 paraplegičara iz svih krajeva Srbije. Ovaj turnir će postati tradicija.
Posebno ističemo podršku Centra za samostalni život invalida Srbije i njihovog projekta personalne asistencije. Četiri naša člana su korisnici usluga tog projekta i vidno im je poboljšan kvalitet života. Živimo za budućnost kada će se personalna asistencija postati institucionalizovan vid podrške OSI.
Aktivno učestvujemo u radu Federacije nevladinog sektora, kao i u aktivnostima Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci. Uspešno sarađujemo sa udruženjima OSI na nivou lokalne zajednice.
Do sada nismo imali dovoljno razumevanja od strane lokalne samouprave na otklanjanju arhiktektonskih barijera - ali činimo sve da se i taj problem reši.
Konkurisali smo kod resornog ministarstva sa predlogom projekta "Pristupačnost za sve"čiji je cilj otklanjanje arhitektonskih barijera u Smed. Palanci i okolini.
Posebno moramo da istaknemo da u poslednjih godinu dana u realizaciji svojih aktivnosti imamo značajnu podršku vojnika na civilnom služenju vojnog roka.
Ono po čemu je prepoznatljiva naša organizacija je verovatno najveći broj devojaka članica koje su zahvaljujući druženjima u okviru programskih aktivnosti organizacije upoznale srodne duše i udajom promenile mesto i osetile lepotu življenja udvoje (Violeta, Daca, Goca, Jelena...).

 

\"\"Rad udruženja finansira se sredstvima od igara na sreću (raspodela preko Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu pulitiku i Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije) kao i od sredstava iz budžeta lokalne zajednice, od koje očekujemo veću podršku u narednom periodu.