Organizacije članice | Udruženje paraplegičara Smederevo

Adresa:

11300 Smederevo, ul. Trg Republike br.1-3

Tel/faks:

++ 381 26 617-742

E-mail:

upsd@ptt.yu

WEB:

http://www.up-sd.org

Registarski broj:

212-11/01 od 27.03.2001.

Matični broj:

17299433

Šifra delatnosti:

140429

Tekući račun:

150-2200310000519-10

P I B:

100489898

 

Udruženje je osnovano 14.12.2000.g. u Smederevu kao društvena invalidsko - humanitarna organizacija u koju se slobodno udružuju pre svega osobe sa invaliditetom koji su posle povrede ili obolenja, kao posledicu dobili dijagnozu paraplegija, kvadriplegija, parapareza i kvadripareza, kao redovni članovi i drugi građani kao vanredni, pomažući i počasni članovi.
Udruženje promoviše socijalni model pristupa invalidnosti, radi na edukaciji svoga članstva, njihovoj resocijalizaciji kroz razne vidove aktivnosti i zastupa ih kod svih nivoa vlasti i institucija u sredini.
Udruženje je od samog osnivanja aktivno krenulo sa izradom projekata i njihovom realizacijom. Ima kvalitetan tim koji osmišljava aktivnosti i putem projekata ih sprovodi u delo. U proteklih 6 godina najviše je radilo na resocijalizaciji osoba sa invaliditetom kroz sportsko rekreativne aktivnosti kako svojih članova tako i u saradnji sa drugim udruženjima njihovih članova.
Šest puta smo organizovali republički turnir u stonom tenisu, 11 puta smo organizovali republičke turnire i prvenstva u streljaštvu, jedanput smo organizovali sveinvalidsko takmičenje u sportskom ribolovu, učestvovali smo na svim manifestacijama drugih udruženja kao i na 5 RSI.
Postigli smo vrlo zavidne rezultate na tom polju tako da su naši takmičari postali i reprezentativci države u streljaštvu i stonom tenisu i učestvovali su na međunarodnim turnirima.
Pored sportsko rekreativnih aktivnosti značajan je bio i projekat edukacija, podizanje svesti OSI o pravima i položaju OSI u našoj sredini, obuci OSI na računarima.

 

 

 

 

Najveći projekat koji smo radili je "U NOV MILENIJUM BEZ BARIJERA" a koji se odnosi na uklanjanje arhitektonskih barijera na  objektima i površinama za pristup OSI korisnicima invalidskih kolica, koji jefinansirao "HENDICAP INTERNATIONAL" vredan 10.000 EVRA i taj projekat je još u nastavku realizacije i finansira ga MRZISP Republike Srbije.
Nastaviti sa izradom projekata i njihovom realizacijom na sportsko rekreativnom, edukativnom, zastupničkom, i socijalno humanitarnom planu.
Osnovno finansiranje 60% je od lutrijskih sredstava preko MRZSP i SPIKS-a.

 

 

Lokalna zajednica- opština dotira godušnje oko 20% sredstava udruženja.
Drugi donatori takođe oko 20% finansiraju naše aktivnosti
Opština nam je dodelila poslovni prostor u centru grada na Trgu Republike br. 1-3 i taj prostor od 59 m2 je adaptiran za potrebe OSI. Prostor je komforan i omogućava višenamensku upotrebu.
Nismo formirali preduzeće za zapošljavanje OSI niti nam je u planu. Borimo se za zapošljavanje OSI u postojeća preduzeća u gradu tj.da se OSI integrišu u društveni život grada.