Organizacije članice | Društvo paraplegičara opštine Novi Pazar
Adresa:

36300 Novi Pazar, ul .Stevana Nemanje br.190

Tel/faks:

++ 381 20 322-444  ++ 381 63 849-8829

E-mail:

azemovic@verat.net

WEB:

 

Registarski broj:

21-73/16.10.1998.

Matični broj:

17219944

Šifra delatnosti:

140421

Tekući račun:

160-19379-42

P I B:

101788258

 

Društvo paraplegičara opštine Novi Pazar je dobrovoljna humanitarna organizacija koja okuplja osobe sa povređenim kičmenim stubom (paraplegija i kvadriplegija), roditelje, radne ljude, omladinu radi zajedničkog ostvarivanja ciljeva i zadataka ovog društva. Sedište društva je u Novom Pazaru, a programske aktivnosti se odvijaju na teritoriji opštine Novi Pazar, Tutin, Raška i Sjenica.
Društvo paraplegičara je osnovano oktobra 1998. godine i broji 15 članova verifikovanih od strane Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije.
Pored ostalih aktivnosti, članovi društva učestvuju na svim takmičenjima i manifestacijama koje organizuje Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije i ostala udruženja, članice Saveza. Jedna od značajnijih aktivnosti društva je organizovani odlazak na crnogorsko primorje radi rehabilitacije i odmora članova.

 

 

Ciljevi našeg udruženja su: razvijanje zajedništva, socijalno zbrinjavanje, rehabilitacija, sportke, obrazovne i kulturne aktivnosti.
Rad udruženja finansira se sredstvima od igara na sreću (raspodela preko Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije) i od sredstava iz budžeta lokalne zajednice.